بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

141,230 تومان3,041,090 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

بوشن تبدیل کلمپی نیوپایپ

1,473,410 تومان3,041,090 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

بوشن تبدیل کلمپی-کوپلی نیوپایپ

1,139,130 تومان1,235,790 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

بوشن تبدیل کوپلی نیوپایپ

218,520 تومان487,420 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

بوشن توپیچ کلمپی

1,616,770 تومان3,401,930 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

بوشن روپیچ کلمپی نیوپایپ

1,604,360 تومان3,161,740 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

بوشن ساده کوپلی نیوپایپ

186,940 تومان555,810 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

بوشن کلمپی نیوپایپ

1,317,650 تومان3,419,900 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

بوشن یک سر فلزی آذین

35,960 تومان1,934,750 تومان
تامین کننده: شرکت آذین لوله سپاهان قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

پایه کلکتور نیوپایپ

37,950 تومان
تامین کننده: شرکت آتی لوله سپاهان نیوپایپ قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

پایین تنه شیرفلکه آذین

49,190 تومان83,720 تومان
تامین کننده: شرکت آذین لوله سپاهان قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

پل بست دار آذین

7,300 تومان9,070 تومان
تامین کننده: شرکت آذین لوله سپاهان اندازه های موجود در انبار (میلیمتر): 20 – 25 قیمت ها برحسب تعداد می باشد.