در حال نمایش 5 نتیجه

پل بست دار آذین

7,300 تومان9,070 تومان
تامین کننده: شرکت آذین لوله سپاهان اندازه های موجود در انبار (میلیمتر): 20 – 25 قیمت ها برحسب تعداد می باشد.

لوله پنج لایه PERT-AL-PERT نیوپایپ

20,680 تومان94,260 تومان
تامین کننده: شرکت نیوپایپ اندازه قطر لوله ها برحسب میلیمتر می باشد. اندازه های موجود در انبار: 16 – 20 – 25 –

لوله پنج لایه PEX-AL-PEX نیوپایپ

21,118 تومان280,460 تومان
تامین کننده: شرکت نیوپایپ اندازه قطر لوله ها برحسب میلیمتر می باشد. اندازه های موجود در انبار: 16 – 20

لوله خم دار آذین

21,500 تومان53,090 تومان
تامین کننده: شرکت آذین لوله سپاهان اندازه های موجود در انبار (میلیمتر): 20 – 25 – 32 قیمت ها برحسب

لوله خم دار دو سر بوشن آذین

22,530 تومان25,870 تومان
تامین کننده: شرکت آذین لوله سپاهان اندازه های موجود در انبار (میلیمتر): 20 – 25 قیمت ها برحسب تعداد می باشد.